İpek Yolu Derneği

KERVANSARAY YOLU KAYSERİ–KONYA ORTA ANADOLU HATTI REHBER KİTAP

İpek Yolu, eski çağlarda toplumlar arasındaki alışverişin ve etkileşimin sembolüdür. Günümüze çok zengin bir kültür mirası bırakmıştır. Pek çok devlet ve millet bu zengin mirastan pay alır. Bu milletlerin başında Türkler gelir. Türkler tarih içinde kurdukları çok sayıda devlet ile İpek Yolu’nda önemli roller üstlenmişlerdir. Türk tarihinin izlerini İpek Yolu’nda aramak ve bulmak mümkündür. Bu tarih içinde aynı zamanda medeniyet sembollerini ve kültür unsurlarını bulabiliriz. Kervansaraylar bu sembol eserlerin başında gelir. 
Kervansaraylar Orta Çağ’ın beş yıldızlı otelleri gibi değerlendirilir. Çin’in batısından başlayarak ve Türkistan coğrafyasından Roma diyarına uzanan kadim ticaret yolu, dünya ekonomisinin merkezidir. Bu merkez bir organizasyon sistemi içinde yönetilmiş ve kurumsal yapılar oluşturulmuştur. Bu bakımdan İpek Yolu sadece bir yol değildir, bir sistemdir. Kervansaraylar bu sistemin en önemli parçaları arasındadır. Üretim veya ticaret yapılan şehirler, pazarlar,  tüccarlar, kervanlar ve kervansaraylar sistemi tamamlar. Dolayısıyla bugün birer tarihî eser olarak karşımızda duran kervansaraylar, bir mimari eser olmanın ötesinde anlamlar taşır. Mimari yapılar olarak ise zaten muhteşem birer sanat eseri olarak insanı büyülemektedir. 
Türkistan coğrafyasında “Ribat” adı verilen kervansarayların günümüze ulaşan en güzel örnekleri Anadolu’dadır. Doğu Beyazıt ile Denizli arasında önemli örnekleri vardır. Özellikle Selçuklu’nun ticaret ve siyaset merkezi durumundaki iki şehir arasında hâlâ dikkat çekmektedir. Bunun için Kayseri ve Konya bağlantılı yol güzergâhı dikkate değer nitelikte bir Kervansaray Yolu görünümündedir. Son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılarak hizmete sunulan bu yapılar, yaşayabilmek için ilgi beklemektedir. Gönüllü girişimciler, işletmeciler, turizmciler, eğitimciler, öğrenciler bu ilgiyi fırsata çevirebilirler. Bu kitabın amacı budur. Kitaro’ya, Lorena McKannet’e, Katerine Branning’e ilham veren bu miras hepimizi büyüleyecek. Hafta sonunda yolumuzu mutlaka buralara çevireceğiz. Öğrencilerimizi mutlaka bu yolda gezdirmek, yürütmek isteyeceğiz. Bu yol kendimizi, tarihimizi, kültürümüzü tanımanın bir vesilesi olacak. Bu kitap bir kılavuzdan çok bir kapı işlevi görecek. Bu kapıdan girenin yolculuğu bitmeyecek…