İpek Yolu Derneği

ÜÇ GÖNÜLDEN İPEK YOLU

İpek Yolu küreselleşen dünyada yeniden ilgi odağı oldu. İlk olarak bir Japon televizyonu “İpek Yolu Belgeseli” ile bütün dünyanın dikkatini
İpek Yolu’na çekti. Demir perde arkasındaki bilinmeyen dünyanın kapılarını araladı. 1989 yılında Sovyetlerin çökmesinden sonra her
yönden İpek Yolu güzergahında canlanma başladı. Dünyanın ekonomik anlamda üretim merkezi Çin başta olmak üzere Asya’nın doğusuna
kaydı. Eski dünyanın merkezi, ticaret ve seyahat güzergahı yeniden değer kazanmaya başladı. Başta insanlar, kültürler, enerji ve hammadde
kaynakları, ticaret malları, karayolu, demiryolu, denizyolu ve hatta havayolu ile taşınmaya başladı. İpek Yolu, yeryüzündeki bütün
Türkleri ve Türk dünyasını doğrudan etkiledi. Bu sebepten Türkiye İpek Yolu ile ilgisini her yönden artırmalıdır. Türk Ocakları Genel Merkezi
bu konuda sistemli bir çalışmayla 2013 yılında özellikle tarihi ve kültürel miras yönünden “İpek Yolu Bilgi Şöleni” yaptı. Bildiriler Kitabını
kamuoyunun bilgisine sundu.
Artık İpek Yolu konusundaki faaliyetleri gelenekselleştirmeyi hedefleyen Türk Ocakları, bu defa 2016 yılında “İpek Yolu’nun Yükselişi
ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni”ni gerçekleştiriyor. Buradaki amaç, İpek Yolu’nda son dönemlerde olup biten gelişmeleri doğru anlamak ve
faydalarını ülkemize kazandırmaktır. İpek Yolu’ndaki kültür, sanat, bilim, mimari, insan, toplum gibi birçok unsur arasında eskiden beri
yoğun bir akış ve etkileşim vardır. Bu etkileşimin bugünkü durumunu Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası” Bilgi Şöleni ile
ortaya koyma ve kamuoyu ile paylaşma şansı yakalanacaktır.
Bu “Şölen” kapsamında 3-4 Mart 2016 tarihlerinde Türk dünyasından akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum
ile İpek Yolu’nun tekrar canlanması veya yükselmesi olarak yorumlanabilecek faaliyetler incelenecek, akademik tartışmalar
gerçekleştirilecek ve güzergahtaki güncel gelişmelerin tanıtımı yapılacaktır. Bildiri kitabı, ülkemiz Orta Anadolu Kervansaray Yolu’nu
tanıtıcı rehber kitap, Belgesel film gibi çalışmalar da diğer faaliyetlerden bir kaçıdır. Bu çerçevede yapılan en önemli faaliyetlerden birisi
de üç önemli fotoğraf sanatçımızın eserlerinden oluşan sergidir.
“Üç Gönülden İpek Yolu” fotoğraf sergisinde; değerli fotoğraf sanatçımız Arif Aşçı’nın, 1996-1997 yıllarında arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği
deve kervanıyla seyahatini konu alan ve geçmiş olduğu ülkelerden seçilen fotoğrafları ile yine kıymetli fotoğraf sanatçılarımız Tuna Akçay
ve Hamit Yalçın’ın özellikle Orta Anadolu’daki Selçuklu Kervansarayları başta olmak üzere, İpek Yolu’nun zengin kültür mirası eserlerinden
hazırlamış oldukları fotoğraflar yer almaktaktır.
Sergiye eserleriyle katkıda bulunan başta fotoğraf sanatçılarımız olmak üzere emeği geçen herkese buradan teşekkür ederim.