İpek Yolu Derneği

UNESCO Ziyareti 4 Mart 2015

İpek Yolu Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği 4 Mart 2015 günü UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’u ziyaret etti.

İpekyolu Derneğinden Gökçe Günel, Erdoğan Gümüş, Gülşen Dişli’nin katıldığı ve UTMK Genel Sekreter Yard. V. İrem Alpaslan’ın da bulunduğu ziyaret çerçevesinde UNESCO’nun İpek Yolu girişimi ve çalışmaları çerçevesinde UTMK ile olası işbirliği konularını değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında UNESCO’nun İpek Yolu girişimi kısa bir sunumla anlatıldı ve aşağıda yer alan konular üzerinde duruldu.

Kültürlerarası diyalog ve sürdürülebilir barışın tesisine İpek Yolu’nun sağladığı katkı

Kültürel Yakınlaşma On Yılı çerçevesinde İpek Yolu

Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesi bağlamında İpek Yolu

UNESCO ile ortaklık kurabilecek kapasitede uluslararası sivil toplum kuruluşlarının İpek Yolu çalışmalarına ve farkındalığına uluslararası düzeyde yapacağı katkı

Kaynak: http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/iyt_ziyaret.pdf